Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie waarbij de frontale en temporale hersengebieden beschadigd raken. Deze gebieden bevinden zich aan de voorkant en aan de zijkanten van de hersenen en zijn verantwoordelijk voor onder andere gedrag, persoonlijkheid en taal. FTD komt vaak op relatief jonge leeftijd voor; het grootste deel van de mensen die de ziekte krijgt, is tussen de 40 en 60 jaar.

Oorzaken

De oorzaken van FTD zijn meestal niet bekend. Genetische factoren kunnen een rol spelen.

Symptomen
  • Veranderingen in persoonlijkheid
  • Sociaal ongepast gedrag
  • Emotionele problemen
  • Impulsiviteit
  • Taalproblemen (afasie)

Door FTD verandert hoe iemand zich gedraagt en praat. Zelf heeft iemand dit meestal niet door.

Gevolgen en behandeling

FTD heeft ernstige gevolgen. Het maakt getroffenen afhankelijk van anderen voor dagelijkse dingen. De gevolgen van de ziekte zijn onomkeerbaar en het verloop van FTD is onvoorspelbaar. Sommige mensen gaan snel achteruit, terwijl het bij anderen geleidelijk gaat.

Op dit moment kan FTD niet genezen worden. Behandeling draait vooral om het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Meer informatie

Op internet is veel informatie te vinden. Lees meer over FTD op de website van Alzheimer Nederland of dementie.nl.