Apraxie is een aandoening van de hersenen en zenuwen die iemands vermogen aantast om doelgerichte bewegingen te maken, zelfs als de spieren en zintuigen normaal werken. Het probleem zit in de hersenen, niet in de spieren zelf. Apraxie wordt vaak veroorzaakt door (niet-aangeboren) letsel in de hersenen.

Symptomen

De symptomen van apraxie verschillen per persoon en per vorm. Er zijn ook overeenkomsten. Dit zijn symptomen die op apraxie kunnen wijzen:

  • Moeite met het uitvoeren van bewegingen
  • Onhandigheid
  • Problemen met coördinatie en fijne motoriek
  • Moeilijkheden bij het uitspreken van woorden

Gevolgen

Apraxie kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven van iemand. Als je je moeilijk uit kunt drukken, kan dat frustrerend en verwarrend zijn. Het belemmert je communicatie, sociale interactie en zelfstandigheid.

Behandeling

Hoewel er geen genezing is voor apraxie, kan behandeling de symptomen helpen beheersen. Hierbij worden therapieën ingezet als fysiotherapie, ergotherapie en spraaktherapie.

Meer informatie

Op internet is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees bijvoorbeeld meer over apraxie op de website van Hersenstichting.