Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes die het denken, het geheugen en het gedrag aantasten. De hersenen kunnen informatie niet meer goed verwerken. Mensen met dementie hebben moeite met onthouden en kunnen verward raken. Ze verliezen vaak het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren. De symptomen worden met de tijd erger.

Symptomen

De symptomen van dementie verschillen per persoon en per vorm van dementie. Toch zijn er ook overeenkomsten. Dit zijn symptomen die op dementie kunnen wijzen:

  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met gewone dagelijkse taken
  • Vergissingen maken in tijd en plaats
  • Problemen met taal
  • Spullen kwijtraken
  • Problemen met situaties inschatten en keuzes maken
  • Veranderingen in gedrag en karakter
  • Problemen met het zien

Gevolgen

Dementie kan iemands leven en dat van hun naasten beïnvloeden, omdat de persoon met dementie steeds afhankelijker wordt. Het lukt hen bijvoorbeeld niet meer om vanzelfsprekende handelingen zelfstandig uit te voeren, waardoor zorg nodig is.

Behandeling

Helaas is dementie niet te genezen, maar behandeling en ondersteuning kunnen helpen. Het is belangrijk om medisch advies in te winnen bij een vermoeden van dementie.

Meer informatie

Op internet is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees alles over dementie op de website van Alzheimer Nederland.