Dysartrie is een spraakstoornis die optreedt wanneer de spieren die we gebruiken om te praten zwak, gespannen of ongecoördineerd zijn. Bijvoorbeeld spieren in de lippen, tong, keel en/of stembanden. Dysartrie zorgt ervoor dat je moeite hebt om woorden duidelijk uit te spreken en verstaanbare geluiden te maken.

Oorzaken

Oorzaken van dysartrie zijn:

  • Hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte
  • Een tumor
  • Een ongeval
  • Een spierziekte of een andere aandoening die de spieren en zenuwen die betrokken zijn bij spraak aantast
Symptomen

Enkele symptomen van dysartrie:

  • Moeite hebben met het duidelijk uitspreken van woorden en geluiden
  • Langzaam of onduidelijk spreken
  • Mummelen en mompelen
  • Niet in staat om stemtoon en volume te regelen

Gevolgen

Als je dysartrie hebt, kun je je gefrustreerd of sociaal geïsoleerd voelen omdat je lastiger effectief kunt communiceren. Dit kan invloed hebben op relaties en het dagelijks leven.

Behandeling

Behandeling bestaat meestal uit spraaktherapie om de spierkracht en -controle in de spraakspieren te verbeteren zodat iemands articulatie en verstaanbaarheid beter worden.