Frontaal hersenletsel ontstaat wanneer het voorste deel van de hersenen beschadigd raakt. Dit gebied, de frontaalkwab, speelt een belangrijke rol in iemands persoonlijkheid, gedrag, denkvermogen, planning en besluitvorming.

Oorzaken

Je kunt frontaal hersenletsel oplopen door een val of een klap tegen het hoofd, een beroerte, tumor, een infectie of een aandoening zoals de ziekte van Alzheimer.

Symptomen

De symptomen van frontaal hersenletsel zijn afhankelijk van de plaats van het letsel en hoe erg het is. Symptomen die vaak voorkomen:

  • Veranderingen in persoonlijkheid
  • Impulsiever gedrag
  • Emotioneel wisselend en ongeremd gedrag
  • Problemen met plannen en organiseren
  • Een verminderd sociaal filter (zeggen wat in je opkomt)
  • Moeite met concentratie en aandacht

Gevolgen

Het voorste deel van de voorhoofdskwab stuurt ons denken en handelen aan, waaronder het beheersen van impulsen. Als dat gebied beschadigd is, kan iemand impulsen minder goed beheersen, waardoor diegene bijvoorbeeld sneller boos is. Frontaal hersenletsel kan grote gevolgen hebben en van veel invloed zijn op iemands dagelijks leven, relaties en werk.

Behandeling

De behandeling en begeleiding bestaat vaak uit verschillende therapieën, zoals individuele therapie, ergotherapie en logopedie.

InteraktContour is erin gespecialiseerd om jou en je omgeving te ondersteunen bij het leren omgaan met alle veranderingen na hersenletsel.