Bij depressie heb je voor een langere aaneengesloten periode (meer dan 2 weken) aanhoudend last van zeer sombere gevoelens van verdriet, vermoeidheid en hopeloosheid. Je hebt nergens zin in, ook niet in dingen die je voorheen leuk vond. En door je klachten kun je opleiding of werk niet of nauwelijks meer doen. Een depressie kan een paar weken of zelfs maanden duren.

Oorzaken

Een depressie kan worden veroorzaakt door (een combinatie van) genetische factoren, sociale factoren en mentale factoren. Bijvoorbeeld erfelijkheid, het lijden van een groot verlies of angst om te mislukken.

Symptomen

Depressie gaat vaak gepaard met lichamelijke en geestelijke symptomen:

  • Vermoeidheid
  • Slaapproblemen
  • Concentratieproblemen
  • Negatieve gedachten
  • Veranderingen in eetlust

Gevolgen

Depressie kan ernstige gevolgen hebben en zorgen voor problemen op het werk en in relaties. Het kan ook het risico op andere gezondheidsproblemen, zoals hartziekten, verhogen.

Behandeling

Depressie is goed te behandelen. Behandeling kan bestaan uit praten met een psycholoog of psychiater (therapie), medicijnen, of een combinatie van beide.

Meer informatie

Op internet is veel informatie te vinden. Je vindt bijvoorbeeld nog veel meer informatie over de oorzaken, symptomen en behandeling van depressie op de website van Hersenstichting.